Công ty cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình

Địa chỉ: Xã Vũ Chính, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Điện thoại: (84.227) 3 830 613 - (84.227) 3 644 209
Fax: (84.227) 3 837 639
Email: info@thaibinhseed.vn
Website: thaibinhseed.com.vn

Đóng góp ý kiến