1. Nguồn gốc: TB25 là giống lạc do Công ty CP Tập đoàn ThaiBinh Seed chọn tạo, được công nhận giống Quốc gia năm 2009.
2. Đặc tính nông học: Thời gian sinh trưởng ở các tỉnh Miền Bắc: Vụ Xuân 110 - 125 ngày, vụ Thu Đông 100 - 105 ngày; tỷ lệ quả 3 - 4 hạt cao (62 - 65%), khối lượng 100 hạt: 65,0 - 68,5 gam; vỏ lụa hồng nhạt, tỷ lệ nhân trên quả đạt 77%;  tiềm năng cho năng suất cao, năng suất quả trung bình vụ Xuân 40 - 45 tạ/ha, vụ Thu Đông 35 - 40 tạ/ha, thâm canh tốt đạt 50 - 60 tạ/ha.
3. Tính chống chịu: Chống chịu khá bệnh gỉ sắt (điểm 1- 3), đốm đen (điểm 1- 3), bệnh đốm nâu (điểm 3- 5), và héo xanh vi khuẩn (1- 1,5%).
4. Tính thích nghi: Trồng được ở vụ Xuân và Thu Đông. Thích hợp trên đất cát pha, thịt nhẹ, dễ thoát nước.
5. Phẩm chất hạt và sử dụng: Hạt lạc có hàm lượng tinh dầu cao, được sử dụng chủ yếu cho nguyên liệu trong chế biến dầu, làm bánh kẹo....   


Lac-TB25acb.jpg

tb25.jpg

Anh-Lac-TB25a.jpg