1. Nguồn gốc: CND3301 là giống lúa lai 3 dòng, sản phẩm hợp tác giữa Công ty Giống cây trồng Khoa Hội, Phúc Kiến, Trung Quốc với Công ty CP Tập đoàn ThaiBinh Seed. Giống đã tham gia khảo nghiệm trong hệ thống khảo nghiệm Quốc gia.
2. Đặc tính nông học: Thời gian sinh trưởng ở Miền Bắc: vụ Xuân 130 - 140 ngày; chiều cao cây: 110 - 120 cm; dạng hình đẹp, cứng cây, đẻ nhánh khỏe; hạt thon dài mỏ hơi vẹo; bông dài 31,5- 33,0 cm, nhiều gié, khối lượng 1000 hạt 26,0 - 27,0 gam; năng suất trung bình đạt 70 - 80 tạ/ha, thâm canh tốt đạt 90- 100 tạ/ha.
3. Phẩm chất gạo: tỷ lệ gạo lật: 82,96%; tỷ lệ gạo xát: 66,27%; tỷ lệ gạo nguyên/ gạo xát: 54,26%; chiều dài hạt gạo: 7,1- 7,3 mm; tỷ lệ D/R: 3,2- 3,3; hàm lượng Amyloza thấp13,41%; chất lượng gạo khá, hạt gạo trong, cơm mềm, thơm nhẹ.
4. Tính chống chịu: ít nhiễm đạo ôn (điểm 0-2), bạc lá (0-1) và khô vằn (1-3); chịu thâm canh cao.
5. Tính thích nghi: Thích hợp chân đất vàn, vàn thấp; gieo cấy được cả hai vụ._MG_8254.JPG


 
_MG_8255.JPG