1. Nguồn gốc:


P6 là giống lúa do Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam lai tạo, được Công ty cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed chọn lọc và làm thuần.

2. Đặc tính giống:


Thời gian sinh trưởng: Vụ Xuân 135 - 145 ngày (gieo mạ nền), 160 - 170 ngày (gieo mạ dược); vụ Mùa 115 - 120 ngày.

Chiều cao cây 90 - 95 cm, đẻ nhánh khá, lá đứng; hạt thon dài, khối lượng 1000 hạt 24 -25 gam.

Chống chịu bệnh đạo ôn và rầy nâu trung bình, nhiễm nhẹ bệnh khô vằn, bạc lá.

Năng suất trung bình 60 - 65 tạ/ha, thâm canh tốt đạt 70 - 75 tạ/ha.

Hàm lượng Amylose 21,0 %, chất lượng gạo khá, cơm mềm, đậm.