1.Nguồn gốc: Là giống lúa thuần do Công ty CP Tập đoàn ThaiBinh Seed chọn tạo.
2. Đặc điểm chủ yếu: 
- Thời gian sinh trưởng: Ở miền Bắc vụ Xuân 130 - 138 ngày, vụ Mùa 105 - 110 ngày. Các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào vụ Đông Xuân 105 – 110 ngày, vụ Hè Thu 100 – 105 ngày.
- Đẻ nhánh trung bình, thân to, lá đòng đứng, cứng. Trỗ bông tập trung, bông to dài, nhiều hạt (700 - 800 hạt/bông).
- Khả năng chống chịu với điều kiện ngoại cảnh và sâu bệnh khá.
- Năng suất trung bình đạt 75 - 80 tạ/ha, thâm canh tốt có thể đạt 100 - 110 tạ/ha.

DH18-VM-2010-(6).JPG

ĐH18 vụ mùa 2014 tại xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

BO-TRUONG-THAM-LUA-dh18-(3).JPG
Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát thăm giống lúa ĐH18 tại Viện nghiên cứu cây trồng