1. Nguồn gốc:


Hương thơm 1 là giống lúa thuần Trung Quốc, được Công ty cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed chọn lọc và làm thuần.

2. Đặc tính giống:


Thời gian sinh trưởng miền Bắc: Vụ Xuân 120 - 130 ngày, vụ Mùa 100 - 105 ngày; Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: Vụ Đông Xuân 100 - 105 ngày, vụ Hè Thu 90 - 95 ngày;

Chiều cao cây 110 - 115 cm, đẻ nhánh khá, dạng hình đẹp, lá đòng thẳng; hạt thon dài, vỏ trấu màu nâu, khối lượng 1000 hạt 24 - 25 gam.

Nhiễm bệnh đạo ôn nhẹ, bệnh đốm nâu và bệnh bạc lá trung bình.

Năng suất trung bình 50 - 60 tạ/ha, thâm canh tốt đạt 65 - 70 tạ/ha.

Hàm lượng Amylose 16,5 %, chất lượng gạo khá, hạt gạo trong, cơm mềm, thơm.