1. Nguồn gốc: VS36 là giống ngô lai đơn, sản phẩm hợp tác giữa Viện Nghiên cứu ngô và Công ty CP Tập đoàn ThaiBinh Seed. Giống được công nhận chính thức năm 2014.
2. Đặc tính nông học: Thời gian sinh trưởng ở các tỉnh miền Bắc: Vụ Xuân 110 – 115 ngày, vụ Thu Đông 100 – 105 ngày. Lá xanh bền đến khi thu hoạch, bắp to,  lá bi mỏng bao kín bắp; hạt to, lõi nhỏ, dạng hạt răng ngựa, màu hạt vàng sáng đẹp. Năng suất trung bình đạt 70 -  75 tạ/ha, thâm canh tốt đạt 90 – 95 tạ/ha.
3. Tính chống chịu: Chống chịu tốt với một số sâu bệnh hại chính, khả năng chịu hạn và chịu rét tốt.
4. Tính thích nghi: Thích ứng rộng, trồng được ở các vụ ngô chính trên cả nước.
5. Phẩm chất ngô và sử dụng: Thân lá xanh bền nên sử dụng làm thức ăn cho gia súc. Hàm lượng tinh bột trong hạt cao, rất thích hợp cho chế biến.


Ngo-VS36-NAn.JPGNiem-vui-đuoc-mua.JPG

IMG_2314.jpg

WP_20141128_09_41_30_Raw__highres.JPG