Ngày 7/6/2015 UBND Huyện Tiền Hải đã phối kết hợp với Tổng Công ty giống cây trồng Thái Bình tổ chức hội nghị thăm và đánh giá mô hình cánh đồng mẫu lớn giống lúa TBR225 tại xã Nam Thắng – Huyện Tiền Hải.

Tại hội nghị, ông Phạm Văn Tính – Chủ tịch UBND xã cho biết: Trước đây, với gần 300 ha diện tích đất canh tác, cơ cấu 10 - 12 giống lúa cho 01 vụ. Với cách sản xuất manh mún này chi phí cao, chỉ đạo rất vất vả, nông dân sản xuất ra tự cung tự cấp, sản phẩm dư thừa không biết để đi đâu… Sau khi thực hiện nông thôn mới, dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng, đến nay trung bình mỗi hộ chỉ còn khoảng 01 thửa, cơ cấu cả xã chỉ cấy 1 - 2 giống nên có rất nhiều điểm thuận lợi.  Ví dụ như vụ Xuân 2015, xã đã liên kết với Tổng Công ty sản xuất giống TBR225, diện tích là 262 ha, chiếm 93% tổng diện tích canh tác. Giá trị hợp đồng 01 kg thóc giống tương đương 1,3 kg thóc BC15 tại thời điểm. Vụ Xuân 2015 mới chỉ sơ bộ hạch toán, năng suất trung bình khoảng 64 tấn/ha x 262 ha x 9.300 đồng/kg (giá vụ xuân 2014) = 15.594.240.000 đồng  (lãi 4.678.272.000 đồng), đem lại giá trị hàng hóa rất lớn cho bà con nông dân.

Và theo ông Tô Xuân Thức – PCT UBND Huyện Tiền Hải cũng cho biết: Lượng lương thực của Huyện dùng khoảng 50% tổng sản lượng, hiện nay các địa phương liên kết sản xuất giống cũng như hàng hóa mới xuất được khoảng 10%, còn lại 40% lương thực còn đang dư thừa nên việc liên kết với các Công ty là hết sức cần thiết. Huyện sẽ tạo điều kiện cho các Doanh nghiệp, các tổ chức ký kết sản xuất, làm hàng hóa với các địa phương trong Huyện. Yêu cầu các địa phương cần nghiêm túc giữ cam kết và giữ chữ tín với các doanh nghiệp.
Theo khuyennongthaibinh.vn