TẬP ĐOÀN THAIBINH SEED

Địa chỉ: Thôn Quyến, Xã Vũ Chính, Thành Phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Điện thoại: (84.227) 3 830 613
Fax: (84.227) 3 837 639
Email: info@thaibinhseed.vn
Website: thaibinhseed.com.vn

Đóng góp ý kiến