1. Nguồn gốc:
Giống đậu tương ĐT12 do Viện khoa học kỹ thuật nông nghiệp chọn ra trong tập đoàn nhập nội có nguồn gốc từ Trung Quốc.
2. Đặc điểm chủ yếu:
Thời gian sinh trưởng vụ Xuân: 105-110 ngày, vụ Thu 75-80 ngày, vụ Đông: 90-100 ngày. Giống đậu tương ĐT12 có chiều cao cây 35-50cm, thuộc loại hình sinh trưởng hữu hạn, cứng cây, lá hình trứng nhọn, hoa trắng, màu vỏ hạt xanh vàng, rốn hạt màu nâu đậm, vỏ quả chín có màu xám, có khả năng chống đổ và tách quả tốt. Năng suất trung bình 14-23 tạ/ha, tuỳ thuộc vào mùa vụ và điều kiện thâm canh.