1. Nguồn gốc:
Giống đậu tương DT 84 do Viện di truyền nông nghiệp tạo ra từ tổ hợp lai ĐT-80/ĐH4 (DDT96) bằng phương pháp lai hữu tính kết hợp gây đột biến thực nghiệm bằng tác nhân gamma Co60kral trên dòng lai F3-D333
Giống DT 84  là giống đậu tương hiện nay đang được trồng phổ biến ở nhiều nơi vì có khả năng cho năng suất cao, chịu nóng và chống đổ tốt, nhiễm bệnh ở mức độ nhẹ đến trung bình với 1 số bệnh hại chính. Màu sắc hạt vàng, hạt tròn, to đẹp.

2. Đặc điểm sinh trưởng:
Thời gian sinh trưởng, vụ Xuân 115-120 ngày, vụ Thu 90-95  ngày, vụ Đông 110-115 ngày,  cao thân chính 50-60 cm, cứng cây, bộ lá gọn có màu xanh đậm, có hoa màu tím, vỏ quả màu vàng, hạt to, màu vàng, rốn hạt màu nâu nhạt. Năng suất  trung bình đạt 15-25tạ/ha, thâm canh cao đạt 30 tạ/ha.