Để chuẩn bị các điều kiện cho vụ sản xuất tới đây, huyện Đông Hưng ( Thái Bình) tổ chức cho cán bộ các địa phương đi tham quan mô hình gieo cấy các giống lúa có tiềm năng, năng xuất cao.
 
2.JPG

Các đồng chí là Chủ tịch UBND và Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp các xã, thị trấn ở huyện Đông Hưng đã tham quan mô hình trình diễn giống lúa: TBR225, CNR36, Thái xuyên 111, BC15, và giống ngô  F1 tại Chi nhánh Công ty cổ phần Giống cây trồng Thái Bình ở xã Đông Cường. Đây là các giống lúa có tiềm năng, năng suất cao và chất lượng khá, chống chịu sâu bệnh tốt.

1.JPG

Đáng chú ý, một số giống lúa mới như: ĐC1,ĐC2, Phúc Thái 168 có thời gian sinh trưởng phát triển ngắn, đẻ nhánh tập trung, tỷ lệ bông hữu hiệu cao, bông to dài, tỷ lệ hạt mẩy cao, phù hợp thổ nhưỡng và trình độ thâm canh của nông dân.

Đây là điều kiện thuận lợi để các địa phương ở huyện Đông Hưng nghiên cứu áp dụng, đưa những giống lúa có hiệu quả kinh tế cao vào chỉ đạo sản xuất trong vụ mùa 2017 và những vụ tiếp theo        
 
THAIBINHTV.VN