Biểu diễn Tranh cát sản phẩm gạo Niêu Vàng tại Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập và ra mắt thương hiệu gạo Niêu vàng ngày 04.01.2017 !