Vinh dự cho Đảng bộ Tập đoàn ThaiBinh Seed là 1 trong 2 Đảng bộ của tỉnh Thái Bình được Đảng bộ khối doanh nghiệp lựa chọn tổ chức đại hội điểm. Để tiến tới đại hội Đảng bộ ThaiBinh Seed lần thứ XI, với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, 10/10 các chi bộ của ThaiBinh Seed đã tổ chức thành công đại hội chi bộ với sự đóng góp tích cực của toàn thể đảng viên.

đai-hoi-chi-bo-thaibinh-seed-2020-2022-(5).jpg

Trong quá trình tổ chức đại hội, các chi bộ đã thực hiện đúng theo tinh thần hướng dẫn. Các nội dung trong báo cáo, tổng kết đã đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2017 - 2020 và đề ra phương hướng thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới 2020 – 2022.

Đại hội đã xem xét, cân nhắc và nhất trí cao trong việc bầu chi ủy, bí thư, phó bí thư cho nhiệm kỳ mới 2020 – 2022 đều là những đồng chí có năng lực, kinh nghiệm thực tiễn, nhiệt tình trong công tác xây dựng Đảng.

đai-hoi-chi-bo-thaibinh-seed-2020-2022-(2).jpg

Sau đại hội các chi bộ đều chú trọng thảo luận, thực hiện kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua do các cấp, các ngành phát động. Tiếp tục tăng cường xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp. Tiếp tục phối hợp với các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống Covid – 19.

Trong không khí hân hoan phấn khởi trước sự kiện chính trị quan trọng, toàn thể đảng viên, người lao động ThaiBinh Seed đã và đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ ThaiBinh Seed lần thứ XI tổ chức vào 2 ngày 11 và 12 tháng 3 năm 2020.
 
đai-hoi-chi-bo-thaibinh-seed-2020-2022-(10).jpg

đai-hoi-chi-bo-thaibinh-seed-2020-2022-(9).jpg

đai-hoi-chi-bo-thaibinh-seed-2020-2022-(8).jpg

đai-hoi-chi-bo-thaibinh-seed-2020-2022-(7).jpg

đai-hoi-chi-bo-thaibinh-seed-2020-2022-(6).jpg

đai-hoi-chi-bo-thaibinh-seed-2020-2022-(1).jpg

đai-hoi-chi-bo-thaibinh-seed-2020-2022-(4).jpg

đai-hoi-chi-bo-thaibinh-seed-2020-2022-(3).jpg