KTNT - Trong những năm qua, Công ty CP Giống cây trồng Thái Bình đã chọn tạo và du nhập tìm ra những giống mới có năng suất cao, chất lượng gạo ngon, tính chống chịu tốt để bổ sung vào cơ cấu giống của tỉnh Quảng Ngãi, góp phần đa dạng và thay thế một số giống lúa có biểu hiện thoái hoá.

Các đại biểu tham quan mô hình lúa giống TBR225 tại xã Phổ Thuận (Đức Phổ - Quảng Ngãi).

Vụ đông xuân 2016-2017, Công ty CP Giống cây trồng miền Trung - Tây Nguyên thuộc Công ty CP Giống cây trồng Thái Bình đã phối hợp với Trạm Khuyến nông huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) trồng khảo nghiệm 2 giống lúa TBR225 và TBR45 với diện tích 1,5ha tại 2 xã Phổ Thuận và Phổ Minh. Giống đối chứng là Khang dân đột biến đã được trồng phổ biến tại địa phương.

TBR225 và TBR45 là các giống lúa do Công ty CP Giống  cây trồng Thái Bình chọn tạo, đã được khảo nghiệm theo quy phạm khảo nghiệm quốc gia. Các giống lúa khảo nghiệm được bố trí trên chân đất thịt, có độ phì khá, vùng sản xuất 2 vụ/năm, đảm bảo điều kiện tưới, tiêu chủ động. Lượng giống gieo sạ 80kg/ha đối với TBR225 và  100kg/ha đối với TBR45.

TBR225 là giống lúa thuần được Hội đồng Khoa học công nghệ, Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận là giống quốc gia năm 2014. Giống thuộc nhóm trung ngày, từ Đà Nẵng trở vào có thời gian sinh trưởng vụ đông xuân 105-110 ngày, chiều cao cây trung bình, cứng cây, trỗ thoát, dạng hình đẹp, đẻ gọn. Khối lượng 1000 hạt đạt 26g. Năng suất trung bình từ 70-75 tạ/ha, thâm canh tốt có thể đạt 85-90tạ/ha,

Giống lúa TBR45 được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận chính thức năm 2011. TBR45 là giống lúa trung ngày, từ Đà Nẵng trở vào thời gian sinh trưởng vụ đông xuân 105-110 ngày, vụ hè thu  100 - 105 ngày. Trổ tập trung, bông to nhiều hạt, hạt nhỏ dài, cơm mềm, dẻo và ngon. Dạng hình đẹp, cứng cây, chống chịu sâu bệnh và chống đổ ngã tốt. Năng suất trung bình từ 65-70 tạ/ha, thâm canh tốt có thể đạt 80-85 tạ/ha,

Công ty CP Giống cây trồng Thái Bình vừa phối hợp với địa phương tổ chức hội nghị đầu bờ nhằm đánh giá khách quan tính ưu việt của các giống lúa nói trên. Theo báo cáo, đánh giá của Trạm Khuyến nông Đức Phổ, kết quả theo dõi cho thấy, 2 giống lúa TBR225 và TBR45 thuộc nhóm giống trung ngày, có thời gian sinh trưởng vụ đông xuân 105-110 ngày, chiều cao cây  96,1cm, sức sinh trưởng mạnh, đẻ nhánh khỏe, cứng cây, chống chịu sâu bệnh và chống đổ ngã tốt; thích ứng rộng, trổ tập trung, dạng hình to bông, cơm ngon, gieo trồng được cả 2 vụ/năm, thích hợp nhiều chân đất khác nhau.

Tại Hội nghị, các đại biểu đánh giá 2 giống TBR225 và TBR45 có tiềm năng năng suất cao trên chân đất có thâm canh. Năng suất giống lúa TBR225 trong mô hình đạt bình quân 68,5tạ/ha, cao hơn giống đối chứng 6,2 tạ/ha. Giống TBR45 trong mô hình đạt bình quân 66,5tạ/ha, cao hơn giống đối chứng 4,5 tạ/ha. Các giống lúa này có tính thích nghi cao, chất lượng gạo ngon.

                  Hải Yến
Báo Kinh tế nông thôn