1.jpg

 giong lua bc15-02 day lui benh "nan y" dao on hinh anh 1

Bà con nông dân huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) thăm mô hình giống lúa BC15 có chuyển gen kháng đạo ôn (BC15-02).   Ảnh: C.H

2.jpg

3.jpg

4.jpg

Nguồn:
http://danviet.vn/nha-nong/giong-lua-bc15-02-day-lui-benh-nan-y-dao-on-979247.html