giong-lua-bc15-khang-dao-on-(1).jpg

BC15 kháng đạo ôn hiệu quả cao

 
giong-lua-bc15-khang-dao-on-(3).jpg
giong-lua-bc15-khang-dao-on.jpg

Thứ trưởng Bộ nông nghiệp PTNT Lê Quốc Doanh cùng lãnh đạo tỉnh thăm cánh đồng giống lúa Thái Xuyên 111 xã Quỳnh Hậu, Quỳnh Lưu. Ảnh: Phú Hương

giong-lua-bc15-khang-dao-on-(5).jpg

Giống lúa BC15 có gen kháng đạo ôn trên đất đồng Diễn Thái. Ảnh: Văn Trường

giong-lua-bc15-khang-dao-on-(6).jpg

Lúa Thái Xuyên 111 bội thu

 
giong-lua-bc15-khang-dao-on-(7).jpg

giong-lua-bc15-co-gen-khang-dao-on-2.jpg
 
 
giong-lua-bc15-khang-dao-on-(8).jpg
giong-lua-bc15-khang-dao-on-(9).jpg
Nguồn: Báo Nghệ An