Chiều qua 22.8, Trạm Khuyến nông & khuyến lâm huyện Tiên Phước phối hợp với Tổng Công ty Giống cây trồng Thái Bình - Chi nhánh miền Trung & Tây Nguyên tổ chức hội thảo đầu bờ nhằm đánh giá hiệu quả của mô hình sản xuất khảo nghiệm giống lúa thuần TBR 225 tại thôn 1, xã Tiên Lộc, Tiên Phước.

14124419_1042402245875414_8753718958169255667_o-(1).jpg

Trong vụ đông xuân 2015 - 2016 và hè thu 2016, hai đơn vị vừa nêu hỗ trợ một số khâu cho 20 hộ dân trên địa bàn thôn 1 (xã Tiên Lộc) để triển khai thực hiện mô hình canh tác trình diễn giống lúa thuần TBR 225 với tổng diện tích 1ha đất. Tại hội thảo, đại diện ngành nông nghiệp huyện và nông dân địa phương cho biết, giống lúa TBR 225 có thời gian sinh trưởng 95 - 105 ngày, cây đẻ nhánh khỏe, trổ bông tập trung, ít bị đổ ngã. Đặc biệt, giống lúa này có khả năng thích ứng rộng, chống chịu với điều kiện ngoại cảnh và sâu bệnh khá, có thể đạt 55 - 60 tạ/ha, cao hơn nhiều so với các loại giống khác gieo sạ trên cùng chân đất. Ngành nông nghiệp Tiên Phước đề nghị Tổng Công ty Giống cây trồng Thái Bình - Chi nhánh miền Trung & Tây Nguyên tiếp tục đầu tư hỗ trợ để huyện có điều kiện nhân rộng mô hình này ra các địa phương khác.   

Nguyễn Sự