Ngày 8-6, tại HTX Hữu Chấp (xã Hòa Long, thành phố Bắc Ninh), Trung tâm Khuyến nông- Khuyến ngư tỉnh phối hợp với Trạm Khuyến nông thành phố Bắc Ninh, Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình tổ chức hội nghị đầu bờ đánh giá kết quả giống lúa TBR225 cấy theo phương pháp “Hiệu ứng hàng biên”.
Các đại biểu tham quan mô hình trình diễn tại HTX Hữu Chấp (xã Hòa Long, thành phố Bắc Ninh).
 
Vụ xuân năm 2016, toàn tỉnh sản xuất thí điểm 5 ha giống lúa TBR225 cấy theo phương pháp “Hiệu ứng hàng biên” tại các huyện Tiên Du, Gia Bình, Quế Võ và thành phố Bắc Ninh. Mô hình được thực hiện với mật độ cấy thưa 16,5 khóm/m2, cấy 2 dảnh/khóm, khoảng cách cấy là: Hàng sông rộng x hàng sông hẹp x hàng con bằng 45 x 19 x 22 (cm).
Thực tế sản xuất cho thấy, giống lúa TBR225 cấy theo phương pháp “Hiệu ứng hàng biên” có thời gian sinh trưởng ngắn, lá đòng thẳng, cứng cây, trỗ bông tập trung, bông to dài, có khả năng chống chịu sâu bệnh, năng suất trung bình đạt 75,8 tạ/ha, cao hơn cấy thông thường 6,5 tạ/ha. Khi cấy với mật độ thưa từ 16-18khóm/m2, giống lúa TBR225 sinh trưởng mạnh, hồi xanh sớm và đẻ nhánh khoẻ, số dảnh hữu hiệu trên khóm cao, ruộng lúa thông thoáng nên hạn chế được sâu bệnh, từ đó có thể giảm 30% chi phí thuốc bảo vệ thực vật, giảm 3 lần chi phí giống và giảm công lao động so với giống đối chứng.
 
Tin, ảnh: V.A