Vụ đông xuân 2016 - 2017, Trạm Khuyến nông – khuyến lâm huyện Núi Thành thực hiện mô hình sản xuất trình diễn giống lúa TBR225 tại xã Tam Mỹ Đông và kết quả giống lúa này cho năng suất gần 80 tạ/ha, tăng hơn 3 tạ/ha so với giống đối chứng HT1 sản xuất đại trà trên cùng cánh đồng.

15-21-08_thm-mo-hinh-tbr225-ti-nghi-hon_ww490-(1).jpg

Mô hình được trình diễn trên diện tích 0,5ha tại cánh đồng thôn Trà Tây (xã Tam Mỹ Đông) bằng giống TBR225, là giống lúa thuần trung ngày do Công ty CP Tổng công ty giống cây trồng Thái Bình lai tạo. Trạm Khuyến nông – khuyến lâm huyện Núi Thành hỗ trợ 100% giống và cử cán bộ kỹ thuật thường xuyên theo dõi, chỉ đạo sản xuất. Qua thực tế, giống TBR225 đạt năng suất khá cao so với giống HT1. Đây là giống lúa rất có triển vọng vì dễ canh tác, năng suất lại cao, đặc biệt là chất lượng gạo ngon. Trạm Khuyến nông - khuyến lâm huyện Núi Thành đang đề nghị nhân rộng sản xuất giống lúa triển vọng này trên địa bàn trong cả vụ đông xuân và hè thu.

Nguồn: Báo Quảng Nam