1.jpg

Đứng trước thửa ruộng vàng óng hạt lúa của mình, nông dân Vũ Văn Đại ở xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc người trực tiếp tham gia sản xuất giống lúa khảo nghiệm TBR97 bày tỏ như thế này: “Gia đình tôi làm 3 sào giống lúa TBR97. Tôi thấy cây lúa sinh trường phát triển rất tốt, không bị sâu bệnh nên không hề phun một loại thuốc BVTV nào, cây lúa trỗ nhanh, hạt sáng, dày bông. So với các giống lúa trước đây tôi làm thì giống này dễ làm, ít tốn chi phí chăm sóc mà năng suất lại đạt cao”.
 
2.jpg

Cũng theo đánh giá của các Đại biểu tham quan mô hình trình diễn giống lúa TBR97 của ThaiBinh Seed trên diện tích 10 ha và gặt tươi tại 3 điểm trên ruộng, mỗi điểm 1m2 thu về 3,3kg thì vụ Đông Xuân năm nay, nông dân nơi đây chắc chắn đã có một mùa vàng bội thu.
 
3.jpg

Với việc đưa giống lúa TBR97 vào sản xuất không những nâng cao năng suất cây trồng, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân, tạo ra nông sản sạch, hạn chế tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, bảo vệ sức khỏe con người và bảo vệ môi trường. Ngoài ra, bước đầu đã nâng cao nhận thức cho bà con nông dân trong việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong sản xuất để tiết kiệm chi phí đầu tư, tạo sự gắn kết giữa khoa học và thực tiễn.
 
5.jpg