YBĐT - Trung tâm Khuyến nông tỉnh vừa phối hợp với Trạm Khuyến nông huyện Yên Bình, UBND xã Vĩnh Kiên, xã Bạch Hà (Yên Bình) tổ chức tổng kết mô hình thâm canh lúa thuần BC15 vụ mùa 2016.
141927_nangsuat-(1).jpg

Các đại biểu tham quan mô hình thâm canh lúa thuần BC15 vụ mùa 2016 tại thôn Chanh Yên, xã Vĩnh Kiên.
Năm 2016, tỉnh Yên Bái thực hiện nhân rộng mô hình khuyến nông theo yêu cầu đối ứng của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) với 3 cây trồng mục tiêu là: lúa, ngô, đậu tương tại 3 huyện Yên Bình, Lục Yên, Văn Yên.
Thực hiện mô hình này nhằm tổng kết, đúc rút kinh nghiệm và biên soạn cuốn sổ tay hướng dẫn hoạt động khuyến nông cho phù hợp với điều kiện khí hật, đất đai, tập quán và trình độ canh tác của nông dân trên địa bàn các huyện Yên Bình, Văn Yên, Lục Yên, làm căn cứ để triển khai nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh.
Với mục đích trên, vụ mùa năm 2016, Trung tâm Khuyến nông tỉnh phối hợp với Trạm Khuyến nông huyện Yên Bình xây dựng 2 mô hình thâm canh lúa thuần BC15 tại thôn Chanh Yên xã Vĩnh Kiên và thôn Hồ Sen xã Bạch Hà huyện Yên Bình.
2 mô hình được xây dựng trên diện tích 4ha, có 39 hộ dân tham gia. Các hộ dân tham gia được hỗ trợ 100% giống, 50% định mức vật tư, phân bón. Các biện pháp kỹ thuật được áp dụng theo quy trình kỹ thuật của cuốn tài liệu hướng dẫn hoạt động khuyến nông tỉnh Điện Biên.
Sau 5 tháng triển khai, 2 mô hình đạt được kết quả khả quan: sau cấy, thiên tai, dịch bệnh khả năng lúa phục hồi nhanh; đẻ nhánh khỏe và tập trung; ít sâu bệnh; thời gian sinh trưởng từ 113-115 ngày; bông to dài, số hạt trên bông cao; năng suất đạt trên 60 tạ/ha; thu nhập sau khi trừ chi phí đầu tư là trên 11 triệu đồng/ha cao hơn so với sản xuất đại trà gần 4,5 triệu đồng/ha. 2 mô hình cơ bản đạt được chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.
Đây là mô hình điểm, là nơi tham quan cho các hộ dân trong vùng, làm cơ sở cho việc nhân rộng ở những năm tiếp theo, góp phần phát triển nền nông nghiệp bền vững. 

Hồng Duyên