Với mục đích tiếp thu những tiến bộ kỹ thuật về các giống lúa mới ngắn ngày, có năng suất cao, chất lượng tốt, chống chịu sâu bệnh đáp ứng được yêu cầu của nông dân và thị trường; nhằm bổ sung vào cơ cấu giống lúa của tỉnh trong những năm tới, vụ xuân năm 2015, Trung tâm Khuyến nông Hải Dương phối hợp với Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình xây dựng mô hình trình diễn giống lúa mới TBR-225 và Đông A-1.

tbr225.jpg
Các đại biểu tham quan mô hình trình diễn giống lúa TBR-225 tại Ninh Giang, Hải Dương

Mô hình được triển khai tại xã An Đức, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương với quy mô 05 ha (02 ha giống lúa TBR-225, 03 ha giống lúa Đông A-1). Đây là 02 giống lúa thuần, ngắn ngày, chất lượng của Tổng công ty giống cây trồng Thái Bình chọn tạo. Ngày 23/5/2015, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hải Dương phối hợp với Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình tổ chức hội thảo đánh giá mô hình.

Kết quả thực hiện mô hình cho thấy: Giống lúa Đông A-1 có thời gian sinh trưởng là 128 ngày (đặc tính sinh học thời gian sinh trưởng bình quân vụ xuân 130 – 135 ngày); khả năng đẻ nhánh khá, gọn khóm, cứng cây, có dạng hình lá đòng thẳng đứng; chiều cao cây ở mức trung bình 95cm, có khả năng chống chịu sâu bệnh tốt; số nhánh hữu hiệu là 6,4 dảnh/khóm, số dảnh hữu hiệu/bông cao, bông dài, tổng số hạt/bông cao, tỷ lệ hạt lép thấp, năng suất cao đạt 63,7 tạ/ha (tương đương 230 kg /sào); hạt gạo trong, đẹp, cơm mùi thơm đặc trưng, mềm, đậm rất ngon.

Giống lúa TBR-225 có thời gian sinh trưởng 132 ngày (đặc tính sinh học thời gian sinh trưởng bình quân vụ xuân 130 – 135 ngày); khả năng đẻ nhánh khá, đẻ nhánh sớm, lá đòng đứng, khả năng trỗ thoát nhanh, bông to, hạt dài; chiều cao cây 100 cm, khả năng chống chịu sâu bệnh khá, nhiễm nhẹ đạo ôn; số dảnh hữu hiệu là 5,0 dảnh/khóm, số hạt chắc/bông cao, năng suất đạt 60,9 tạ/ha (220kg/sào); hạt gạo trong, cơm ngon, thơm nhẹ.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Trần Văn Hạnh - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hải Dương đề nghị Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình tiếp tục nâng cao chất lượng hạt giống lúa TBR-225 (đã được công nhận giống) và tổ chức phối hợp với các địa phương sản xuất thử trên diện rộng, hoàn thiện quy trình thâm canh (vụ xuân muộn, mùa sớm) để phổ biến cho nông dân. Đối với giống lúa Đông A-1 là giống ngắn ngày, chất lượng, gieo cấy thích hợp ở trà lúa xuân muộn và mùa sớm, có tiềm năng năng suất cao, tuy nhiên đây là giống lúa mới nên đề nghị Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình tiếp tục sản xuất thử ở các vùng sinh thái khác nhau trên các đồng đất, vùng địa lý của tỉnh Hải Dương nhằm đánh giá toàn diện trước khi khuyến cáo bà con nông dân.

Theo khuyennongvn.gov.vn