Trạm Khuyến nông huyện Ea Súp cho biết, vụ đông xuân 2016 -2017, trạm phối hợp với Công ty Cổ phần Tổng công ty giống cây trồng Thái Bình triển khai mô hình giống lúa mới BC15 và TBR225 tại xã Ya T'mốt.

images2525898_lua_es.jpg

Nông dân huyện Ea Súp tham quan mô hình lúa BC15 tại xã Ya T'mốt

Qua thực tiễn triển khai mô hình tại gia đình ông Lê Đức Cần và Đào Đức Hải cho thấy, hai giống lúa trên sinh trưởng khỏe hơn giống lúa truyền thống ML48; chiều cao cây trung bình 90cm; đẻ nhánh, trổ sớm, trổ tập trung; thời gian sinh trưởng trung ngắn ngày 100-105 ngày; có khả năng kháng sâu bệnh tốt, nhất là bệnh đạo ôn, bệnh khô vằn... Năng suất trung bình giống TBR225 đạt 7,25 tấn/ha, BC15 đạt 7,5 tấn/ha, hai giống lúa này đều cho cơm dẻo, ngon.

Thanh Hường
Báo Đắk Lắk