💖💖 HÀNH TRÌNH HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO TẠI THAIBINH SEED: TỪ TRÁI TIM CHẠM ĐẾN TRÁI TIM.
💞Hơn 35 đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu, với hơn 8.750ml máu được tiếp nhận thành công. Đó là hành trình để cuộc sống thêm ý nghĩa hơn, thể hiện nghĩa cử cao đẹp, lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, sẵn sàng hiến những giọt máu hồng của mình để cứu sống người bệnh của ThaiBinh Seed
💞Từ trái tim chạm đến trái tim.

a64d5a021523f77dae32-(2).jpg

IMG_20190302_082723.jpg

90ede8b9a79845c61c89.jpg
 
IMG_20190302_082829.jpg

IMG_20190302_083516.jpg

IMG_20190302_083941.jpg

IMG_20190302_084146.jpg