giong-lua-tb225.jpg

Mô hình liên kết trồng và bao tiêu sản phẩm bằng giống lúa TBR225 và Thái Xuyên 111 giúp nông dân tăng hiệu quả kinh tế 20-30%. Ảnh: Võ Dũng.

Mô hình liên kết trồng và bao tiêu sản phẩm bằng giống lúa TBR225 và Thái Xuyên 111 giúp nông dân tăng hiệu quả kinh tế 20-30%. Ảnh: Võ Dũng.

giong-lua-tb225-1.jpg
Riêng 100 héc-ta lúa Thái Xuyên 111 tại Nông Cống được cấp chứng chỉ VietGap với thương hiệu gạo sạch Hương quê. Ảnh: Võ Dũng.

Riêng 100 héc-ta lúa Thái Xuyên 111 tại Nông Cống được cấp chứng chỉ VietGap với thương hiệu gạo sạch Hương quê. Ảnh: Võ Dũng.

giong-lua-tb225-2.jpg

giong-lua-tb225-3.jpg
ThaiBinh Seed đã cho ra đời nhiều giống lúa năng suất, chất lượng cao, được nông dân xứ Thanh đón nhận. Ảnh: Võ Dũng.

ThaiBinh Seed đã cho ra đời nhiều giống lúa năng suất, chất lượng cao, được nông dân xứ Thanh đón nhận. Ảnh: Võ Dũng.

giong-lua-tb225-4.jpg
Nguồn: Báo Nông nghiệp Việt Nam
https://nongnghiep.vn/hieu-qua-lien-ket-san-xuat-lua-tbr225-va-thai-xuyen-111-d264372.html

........