Sáng 27.8, Trạm Khuyến nông huyện Phù Mỹ đã phối hợp với Công ty Giống cây trồng Thái Bình tổ chức hội thảo đầu bờ mô hình cánh đồng mẫu lớn sản xuất giống lúa BC15 trong vụ Hè Thu năm 2018, tại thôn Bình Long, xã Mỹ Hiệp. Mô hình có tổng diện tích 35 ha, gồm 215 hộ tham gia. Gieo sạ từ ngày 15 - 20.5.2018, mật độ 5 kg/sào.
 
Nong-dan-tham-du-hoi-thao-đau-bo-mo-hinh-canh-đong-mau-lon-san-xuat-giong-lua-BC15.jpg

Nông dân tham dự hội thảo đầu bờ mô hình cánh đồng mẫu lớn sản xuất giống lúa BC15.

Qua đánh giá thực tế, cho thấy giống lúa BC15 có thời gian sinh trưởng ngắn, phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu tại địa phương; ưu điểm đẻ nhánh khỏe, cứng cây, trổ bông tập trung, bông to dài, khả năng chống chịu tốt. Mô hình đạt năng suất 65 - 67 tạ/ha, cao hơn giống đối chứng 5 tạ/ha; chất lượng gạo thơm ngon; có đầu ra ổn định; cho thu nhập gần 41 triệu đồng/ha, lợi nhuận gần 27 triệu đồng/ha, tăng 5 triệu đồng/ha so với đối chứng.

Nhằm góp phần thực hiện chủ trương chuyển đổi sản xuất 3 vụ lúa/năm sang 2 vụ lúa/năm, nâng cao giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích, huyện Phù Mỹ sẽ phối hợp với Công ty Giống cây trồng Thái Bình tiếp tục xây dựng các cánh đồng mẫu lớn, nhân rộng sản xuất giống BC15 trên địa bàn huyện trong thời gian đến.
 
Báo Bình Định