Ngày 7/7, tại xã Tu lý, huyện vùng cao Đà Bắc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội thảo đầu bờ giống ngô VS36 vụ xuân năm 2015.

vs36-hoa-binh.jpg
Giống ngô lai VS36. (Nguồn: nongnghiep.vn)

VS36 là giống ngô lai do Viện nghiên cứu ngô lai tạo, được Tổng Công ty giống cây trồng tỉnh Thái Bình mua bản quyền và được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận là giống quốc gia năm 2014. Giống ngô VS36 có thời gian sinh trưởng vụ Đông Xuân là 105 - 115 ngày; cây sinh trưởng phát triển khỏe, thích nghi rộng, chống chịu sâu bệnh tốt, có bộ lá xanh bền đến khi thu hoạch, hạt to lõi nhỏ dạng hạt răng ngựa vàng sáng đẹp, tỷ lệ hạt/bắp cao. Năng suất trung bình đạt 80 - 85 tạ/ha, thâm canh tốt có thể đạt 100 - 110 tạ/ha.

Với mục đích lựa chọn giống ngô có tiềm năng năng xuất cao, chất lượng tốt, có khả năng chống chịu với các điều kiện ngoại cảnh và phù hợp với điều kiện canh tác của nông dân vùng cao, Trung tâm khuyến nông tỉnh Hòa Bình đã tổ chức trồng 0,6 ha ngô VS36 tại xóm Tày Măng, xã Tu Lý. Mặc dù thời tiết vụ Xuân 2015 rất khô hạn, lượng mưa chỉ bằng 60% trung bình của nhiều năm nhưng giống ngô này sinh trưởng tốt, năng xuất đạt 82,25 tạ/ha, so với giống ngô DK 6919 trồng đối chứng năng xuất cao hơn 14 tạ/ha.

Theo chị Vũ Thị Bắc, hộ nông dân xã Tu Lý trồng khảo nghiệm thì giống ngô VS36 ít nhiễm sâu đục thân, không phải dùng đến thuốc bảo vệ thực vật, chi phí mua giống thấp hơn các loại ngô lai khác, bắp to hạt chắc nên đạt hiệu quả kinh tế cao. Ngoài ra, thân lá sau khi thu hoạch còn tươi, dùng làm thức ăn cho trâu bò rất tốt.

Từ kết quả này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình chỉ đạo các huyện đưa giống ngô lai VS36 vào cơ cấu giống sản xuất của tỉnh, tiến tới thay thế dần giống ngô năng xuất kém, nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản hàng hóa tại địa phương.

Theo cpv.org.vn