Hội nghị đầu bờ đánh giá kết quả thực hiện mô hình lúa Đông A1 vụ xuân 2018

Ngày đăng: 11:09 19/05/2018 | Lượt xem: 205

   Sáng ngày 19/5, Trạm khuyến nông huyện tổ chức hội nghị đầu bờ đánh giá kết quả mô hình trình diễn một số giống lúa mới và mô hình xây dựng cánh đồng lúa cấy 1 giống gắn với tiêu thụ sản phẩm vụ xuân năm 2018, tại UBND xã Dân Hòa. Về dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Trung tâm khuyến nông HN; đồng chí Nguyễn Huy Diệp, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo phòng Kinh tế, Trạm Bảo vệ thực vật, Trạm khuyến nông huyện; các đồng chí đại diện lãnh đạo HTXNN các xã, thị trấn trong huyện Thanh Oai.

 


 

Hội nghị đầu bờ đánh giá mô hình trình diễn giống lúa mới

 

   Vụ xuân năm 2018, được sự chỉ đạo, giúp đỡ của Trung tâm Khuyến nông HN, UBND huyện, các ngành chức năng và lãnh đạo các xã, HTX NN, Công ty cổ phần giống cây trồng Thái Bình. Trạm khuyến nông huyện triển khai mô hình: Trình diễn giống lúa mới năng suất chất lượng và mô hình Xây dựng cánh đồng lúa cấy 1 giống gắn với tiêu thụ sản phẩm tại HTX NN xã Dân Hòa với diện tích 10 ha giống lúa Đông A 1 với 97 hộ tham gia.

  Qua theo dõi quá trình sinh trưởng phát triển của các giống lúa cho thấy: giống lúa Đông A1 có một số đặc tính như khả năng đẻ nhánh khá tập trung, gọn khóm, tỷ lệ nhánh hữu hiệu tương đối cao, trỗ chín tập trung; ít nhiễm bệnh đạo ôn, bạc lá, tỷ lệ hạt lép thấp hơn so với giống đối chứng.

 

 

 

Mô hình giống lúa Đông A1, HTX NN xã Dân Hòa

 

   Đánh giá sau 1 vụ canh tác cho thấy năng suất của giống lúa Đông A1 tương đối cao, đạt 266 kg/sào. Đây là giống chịu thâm canh, khả năng thích ứng rộng, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt vì vậy hạn chế sử dụng thuốc BVTV tạo ra sản phẩm an toàn và bảo vệ môi trường.

   Thành công từ mô hình trình diễn giống lúa chất lượng cao Đông A1 tại xã Dân Hòa là cơ sở để huyện Thanh Oai nhân rộng mô hình gieo cấy giống lúa này ra nhiều địa phương khác trên địa bàn huyện, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân