Chiều ngày 14-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Bình phối hợp với Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình tổ chức hội nghị đầu bờ đánh giá mô hình sản xuất giống lúa TBR225, Đông A1 vụ mùa năm 2015 tại xã Đông Phong, huyện Tiền Hải.

 

Hội nghị đầu bờ đánh giá năng suất giống lúa TBR225, Đông A1 vụ mùa năm 2015 tại xã Đông Phong

Để có bộ giống lúa mới thời gian sinh trưởng ngắn, cơ cấu cấy trà sớm, có quỹ thời gian sản xuất cây vụ đông ưa ấm, vụ mùa năm 2015, Hội LHPN xã Đông Phong đã tham gia thực hiện mô hình “ Cánh đồng lúa thương hiệu Thái Bình” với diện tích 2 ha lúa giống TBR225 và Đông A1 tạ thôn Văn Hải.

Giống lúa khảo nghiệm tại xã Đông Phong

Qua tham quan mô hình cho thấy: Giống lúa TBR225 có thời gian sinh trưởng ở vụ xuân từ 125 - 130 ngày, vụ mùa từ 100 - 105 ngày; đẻ nhánh khỏe, lá đòng thẳng, cứng cây, trỗ bông tập trung và to, dài; kháng sâu bệnh khá; dự kiến năng suất vụ mùa năm 2015 đạt từ 64 – 64,8 tạ/ha; gạo trong, cơm dẻo ngon, có mùi thơm nhẹ. Giống lúa Đông A1 có khả năng chịu rét, chịu mặn tốt,  hình dạng đẹp lá đòng thẳng đứng, gọn khóm, đẻ nhánh khá, cứng cây, trỗ bông tập trung. So với giống Bắc Thơm 7 thì Đông A1 chống chịu sâu bệnh cao hơn, năng suất khá hơn (dự kiến năng suất vụ mùa 2015 đạt 50 – 53 tạ/ha).

Từ mô hình này, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh sẽ tiếp tục nhân rộng để các hội viên được tiếp cận các ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất các giống lúa mới có năng suất, giá trị kinh tế cao, góp phần tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống cho hội viên phụ nữ và gia đình

Linh Hạnh