Đây là giống lúa thuần, được Bộ Nông nghiệp và PT nông thôn công nhận là giống Quốc gia năm 2015 do Công ty giống cây trồng Thái Bình chọn tạo.
14522944_651058945071484_3444137248366835589_n-(1).jpg

Tại xã Đồng Lạc, UBND huyện Nam Sách phối hợp với Công ty giống cây trồng Thái Bình tổ chức Hội nghị đầu bờ giống lúa mới TBR 225 vụ mùa 2016.

Vụ mùa năm nay, huyện Nam Sách đã đưa vào gieo cấy thử nghiệm với diện tích 8ha tại các xã: Nam Tân, Minh Tân, Đồng Lạc, TT Nam Sách, An Lâm, Phú Điền, Nam Chính. Tại xã Đồng Lạc ngoài 1ha theo mô hình của huyện, nông dân trong xã đã tự quy hoạch trồng 4ha giống lúa này với 60 hộ tham gia. Phương thức cấy lúa mạ trên sân, tuổi mạ từ 7-10 ngày tuổi, được gieo cấy ở trà mùa trung.

Qua quá trình triển khai thực hiện cho thấy: giống lúa TBR 225 có thời gian sinh trưởng ở vụ mùa là 100 đến 105 ngày; đặc điểm đẻ nhánh khỏe, lá đứng, cứng cây, trổ bông tập trung, bông to dài; có 220 bông/m2, số hạt chắc trên bông 265 hạt/bông, dự kiến năng suất đạt 70 tạ/ha, cao hơn giống lúa KD 18 từ 18 – 20%, cao hơn giống BT7 từ 20 đến 25%.

Đặc biệt, các hộ nông dân tham gia mô hình đều đánh giá cao về giống lúa TBR 225 và mong muốn huyện Nam Sách tiếp tục nhân rộng vào các vụ tiếp theo.

CTV Kim Ánh