Sáng 15/ 9, tại xã Nam Tân, phòng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn huyện phối hợp với Công ty Giống cây trồng Thái Bình tổ chức Hội thảo đánh giá mô hình sản xuất giống lúa TBR225 và TBR-1 vụ mùa 2017. Đồng chí Nguyễn Tiến Khắc - Phó Chủ tịch UBND huyện tới dự.


 
Giống lúa TBR225 và giống TBR-1 là 2 giống lúa thuần, đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận là giống Quốc gia do Công ty Giống cây trồng Thái Bình chọn tạo.
Trong vụ mùa 2017, toàn huyện gieo cấy 2 giống này với tổng diện tích là 170 ha tại các xã: Nam Tân, Hợp Tiến, Quốc Tuấn, Minh Tân, Thái Tân, An Bình, An Sơn và An Lâm. Giống lúa TBR225 đã được cấy khảo nghiệm qua 2 vụ nên được nhân rộng với diện tích 162 ha. Đối với giống TBR-1 là vụ đầu tiên thực hiện khảo nghiệm nên gieo cấy với diện tích 8 ha.
Tại xã Nam Tân, có 166 hộ tham gieo cấy với quy mô 20 ha giống lúa TBR 225 và 2,3 ha giống lúa TBR-1 tại thôn Long Động, tập trung gieo cấy ở trà mùa trung với phương thức gieo thẳng.

 

Tại hội thảo, sau khi trực tiếp thăm quan mô hình sản xuất 2 giống lúa TBR 225 và TBR-1 ở thôn Long Động (xã Nam Tân), các đại biểu đã đánh giá: 02 giống lúa trên có đặc điểm đẻ nhánh sớm, cây khỏe, lá đứng, cứng cây, trổ bông tập trung, bông to dài, thời gian sinh trưởng từ 100 đến 105 ngày. Giống lúa TBR225 có số hạt chắc trên bông 285 hạt/bông, dự kiến năng suất đạt từ 65 đến 70 tạ/ha; Giống lúa TBR-1 có số hạt chắc trên bông 260 hạt/bông, dự kiến năng suất đạt 65 đến 68 tạ/ha. 
 
 
Đồng chí Nguyễn Tiến Khắc- Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội thảo

Các hộ tham gia sản xuất trong mô hình cho rằng: Do lúa trỗ vào thời điểm mưa nhiều nên tỷ lệ đen lép hạt khoảng từ 5 – 7% nhưng vẫn là những giống lúa cho năng suất cao ở vụ mùa và phù hợp với đồng đất ở địa phương, đồng thời đề nghị huyện tiếp tục khảo nghiệm giống lúa TBR-1 và mở rộng diện tích sản xuất giống lúa TBR 225 trong vụ xuân 2018.

KIM ÁNH- ĐỨC TRUNG
Cổng thông tin điện tử huyện Nam Sách