Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Trạm Khuyến nông huyện Ninh Giang vừa phối hợp với Công ty giống cây trồng Thái Bình tổ chức hội thảo đầu bờ giống lúa lai TeJ Vàng vụ mùa năm 2017 tại xã Hồng Thái.     

IMG_0738-(1).JPG

 
Mô hình được áp dụng với diện tích 0,5ha ở 9 hộ gia đình thuộc thôn Tiêu. Kết quả cho thấy; giống có thời gian sinh trưởng từ 120-125 ngày, đẻ nhánh khoẻ, cứng cây, bộ lá dày to, chống đổ tốt, trỗ tập trung, bông to, hạt mẩy. Khả năng chống chịu sâu bệnh tốt đặc biệt là bệnh bạc lá đốm sọc vi khuẩn và rầy nâu. Giống lúa lai 3 dòng TeJ Vàng được người tiêu dùng đánh giá cao với ưu điểm vượt trội có chất lượng gạo ngon, phù hợp với mọi loại đất. Năng suất ước đạt 70 tạ/ha tương đương 252 kg/sào cao hơn giống đối chứng Bắc thơm số 7 kháng bạc lá khoảng 80 kg/sào.

IMG_0747-(1).JPG

Với kết quả khả quan, trong vụ mùa tới huyện tiếp tục phối hợp với Công ty cổ phần Tổng công ty giống cây trồng Thái Bình mở rộng thêm mô hình này ở một số xã để đánh giá, tiến tới phổ biến cho nhân dân trong huyện gieo cấy.

 
Minh Phương - Đài PT Ninh Giang