IMG_20170510_093624.jpg
 
Nhằm lựa chọn những giống lúa mới có năng suất cao, chất lượng tốt, vụ chiêm xuân năm 2017 trạm khuyến nông huyện ta phối hợp với Tổng công ty giống cây trồng Thái Bình xây dựng mô hình khảo nghiệm sản xuất 7 ha giống lúa lai 3 dòng Phúc Thái 168 đối chứng với giống Nhị ưu 838 tại 2 xã Tượng Văn và Thăng Bình. Tại xã Tượng Văn, mô hình được trồng khảo nghiệm ở thôn 8 với diện tích 5 ha, có 73 hộ tham gia; xã Thăng Bình có 17 hộ tham gia, diện tích là 2 ha.Qua quá trình thâm canh tại đồng đất xã Tượng Văn, Thăng Bình cho thấy giống lúa Phúc thái 168 so với giống Nhị ưu 838 là loại giống có thời gian sinh trưởng ngắn, lúa phát triển tốt, cây khỏe, cho năng suất trung bình từ 70 tạ đến 75 tạ/ha, thâm canh tốt có thể đạt 85 tạ/ha.

Phát biểu ý kiến tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn - Phó chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Những năm gần đây, huyện Nông Cống đã tập trung chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu cây trồng, lựa chọn nhiều giống lúa năng suất cao vào gieo cấy đại trà. Do vậy, đến nay huyện luôn được xếp vào tốp dẫn đầu toàn tỉnh về năng suất lúa. Giống Phúc thái 168 đang trong quá trình khảo nghiệm để tìm ra những ưu điểm, nhược điểm, do vậy đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện đề nghị Tổng công ty giống cây trồng Thái Bình cùng trạm khuyến nông huyện tiếp tục đưa vào khảo nghiệm trên đồng đất huyện Nông Cống từ 1 vụ đến 2 vụ nữa để kiểm chứng chất lượng và nếu đạt yêu cầu sẽ đưa vào trong cơ cấu bộ giống của huyện.

Hoàng Yến