(THO) - Ngày 11-9, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Công ty CP Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình - Thai Binh Seed tổ chức hội thảo đầu bờ đánh giá kết quả sản xuất giống lúa thuần BC15 trên cánh đồng xã Minh Nghĩa (Nông Cống) và giống lúa thuần TBR225 tại xã Tây Hồ (Thọ Xuân).

BC15 là giống lúa thuần bản quyền của Công ty CP Tổng Công ty giống cây trồng Thái Bình, được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận là giống Quốc gia năm 2008. Vụ Thu mùa năm 2016, trên địa bàn tỉnh đưa vào sản xuất khoảng 50.000 ha lúa BC15, với ưu điểm là khả năng thích ứng rộng, có thể gieo cấy được ở các vùng miền trên cả nước; đẻ nhánh khỏe; tái sinh mạnh sau thiên tai và dịch bệnh; bông to dài, số hạt trên bông cao... Năng suất trung bình đạt 70 - 75 tạ/ha, thâm canh tốt có thể đạt 90 - 100 tạ/ha.
 Các đại biểu tham gia hội thảo đầu bờ giống lúa TBR225 tại xã Tây Hồ (Thọ Xuân).


Giống lúa TBR225 là giống lúa thuần bản quyền của Công ty CP Tổng Công ty giống cây trồng Thái Bình, được đưa vào sản xuất trong vụ Thu mùa năm 2016 trên diện tích hơn 250 ha. Qua thực tế sản xuất cho thấy, lúa đẻ nhánh khá, lá đứng, cứng cây, trỗ bông tập trung, bông to dài; thích ứng rộng, khả năng chống chịu với điều kiện ngoại cảnh và sâu bệnh khá tốt; năng suất trung bình đạt từ 70-75 tạ/ha, thâm canh tốt có thể đạt 85-90 tạ/ha.

57d52807_1473587207-(1).jpg


Sau khi tham quan trên các cánh đồng sản xuất lúa BC15 và TBR225, các ý kiến tại hội thảo nhận định các giống lúa có quy trình sản xuất đơn giản, năng suất cao, rất phù hợp với điều kiện canh tác ở chân đất vàn thấp, vàn, vàn cao, thời gian sinh trưởng ngắn. Mặc dù, ngay từ đầu vụ gieo cấy trên địa bàn tỉnh bị hạn, nhưng các giống lúa BC15 và TBR225 vẫn phát triển tốt và cho năng suất cao.