UBND huyện Thanh Miện vừa phối hợp với Tổng Công ty Giống cây trồng Thái Bình tổ chức hội thảo đầu bờ giống ngô TA898 tại thôn Thái Thạch, xã Hùng Sơn. TA898 là giống ngô nếp lai đã đượckhảo nghiệm trong hệ thống khảo nghiệm quốc gia.
 
18403024_875510975957302_4751572122882516108_n-(3).jpg

Vụ xuân 2017, TA898 được trồng khảo nghiệm tại thôn Thái Thạch, xã Hùng Sơn với diện tích trên 2.500m2. Tại đây, TA898 đã được đối chứng với giống ngô nếp lai HN88 và giống ngô nếp lai Bạch Long. Qua đối chứng mô hình cho thấy, TA898 có thời giansinh trưởng ngắn hơn so với giống ngô HN88 và giống ngô Bạch Long từ 3-5 ngày.
Thời gian từ khi trồngđến thu hoạch ở vụ thu đông trung bình từ 65 – 70 ngày, vụ xuân từ 70-80 ngày, cây cao trung bình từ 180 – 220cm, chiều dài bắp từ 17-19cm, độ đồng đều bắp cao, hạt trắng, độ dẻo trung bình, vị ngọt, năng suấtbắp tươi đạt từ 17-20 tấn/ha cao hơn những giống ngô khác từ 1-1,2 tấn/ha.
Đặc biệt, TA898 có thể trồng được tất cả các vụ trong năm, kỹ thuật chăm bón đơn giản, có khả năng kháng chịu sâu bệnh tốt và rất phùhợp với đồng đất Thanh Miện.

Hữu Tình - Đài PT Thanh Miện