Sáng 1.4, Phòng kinh tế huyện Hoài Nhơn phối hợp với Công ty giống cây trồng Thái Bình tổ chức hội thảo đầu bờ mô hình cánh đồng mẫu lớn sản xuất các giống lúa thuần TBR-1, TBR 225 và BC 15 trong vụ Đông Xuân 2016-2017 trên địa bàn xã Hoài Đức (ảnh).

viewimage-(1).jpg
 
 Mô hình được triển khai thực hiện với tổng diện tích trên 110ha. Trong đó, giống TBR225 40ha, giống TBR-1 70ha còn lại là giống BC15. Qua tham quan thực tế tại ruộng lúa và báo cáo tổng kết mô hình cho thấy các giống trong mô hình sinh trưởng, phát triển tốt, cụ thể giống TBR-1 và TBR 225 có thời gian sinh trưởng từ 105 đến 107 ngày, giống BC 15 từ 110 đến 115 ngày, chiều cao các giống trên biến động từ 80-90cm, không bị đổ ngã, khả năng đẻ nhánh khỏe, tỷ lệ lép thấp khoảng 6%, chiều dài bông từ 21-22cm, các giống TBR-1, TBR225, BC15 lần lượt đạt năng suất là 70, 72 và 73 tạ/ha, cao hơn từ 2 đến 5 tạ/ha so với năng suất lúa đại trà.

Ánh Nguyệt