Tổng công ty Giống cây trồng tỉnh Thái Bình vừa phối hợp với Trạm Khuyến nông huyện Thuận Châu - UBND xã Liệp Tè tổ chức Hội thảo đầu bờ giống ngô lai LVN10 Thái bình trên đất dốc vụ hè thu 2016.

 


Hội thảo đã đánh giá mô hình ngô lai LVN10 Thái Bình trồng trên đất đốc của gia đình ông Quàng Văn Thái ở bản Ban Xa, xã Liệp Tè. Giống ngô LVN10 Thái Bình được gia đình ông đưa vào trồng thử nghiệm từ ngày 11/6/2016 đến nay đã cho thu hoạch. Trong quá trình thực hiện ông đã chăm sóc ngô theo hình thức chăm sóc cây ngô địa phương, nhưng ngô vẫn phát triển tốt.
Giống ngô LVN10 Thái bình là giống ngô lai có thời gian sinh trưởng, phát triển ngắn trung bình từ 105 - 115 ngày, cây to khỏe, lá to, rộng bản, dốc lá nên có thể trồng được mật độ cao, có khả năng chống chịu hạn, kháng sâu bệnh tốt, lá bi bao kín bắp, bắp to, hạt dày, lõi nhỏ, năng suất đạt 12 tấn/ha, cao hơn 10-12% so với các giống ngô lai đang gieo trồng tại địa phương. Giá giống rẻ hơn 1/3 so với các giống ngô nhập ngoại điều đó có ý nghĩa lớn trong giảm chi phí sản xuất và có lợi cho sản xuất ngô thương phẩm.
Đây là một giống ngô lai được sản xuất trong nước có chất lượng được trồng thử nghiệm lần đầu tiên trên địa bàn huyện Thuận Châu. Các đại biểu đều đánh giá cao hiệu quả của giống ngô mới LVN10 Thái Bình. Đồng thời đề nghị Tổng công ty giống cây trồng Thái bình tiếp tục làm mô hình khảo nghiệm ở những vụ tiếp theo để đánh giá được một cách chính xác độ đồng đều và tiềm năng năng suất để có thể đưa vào  gieo trồng rộng rãi./.

CTV Kim Ánh