Vụ sản xuất Đông Xuân 2016-2017, HTXNN 1 Phước Sơn (huyện Tuy Phước) đã đại diện cho bà con nông dân ký kết hợp đồng liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa giống với Tổng Công ty cổ phần Giống cây trồng Thái Bình trên cánh đồng mẫu lớn diện tích 50 ha sản xuất lúa giống TBR225. Công ty cho mượn giống, hướng dẫn chuyển giao quy trình kỹ thuật từ khâu làm đất, ngâm ủ, sạ hàng đến chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, khử lẫn; HTX cho mượn phân bón.

viewimage-(1).jpg
Doanh nghiệp mua lúa giống tại HTXNN 1 Phước Sơn.
Qua thu hoạch, năng suất lúa đạt trên 75 tạ/ha, bà con đã phơi khô, chọn lọc giống đúng quy trình kỹ thuật và được Công ty cổ phần Giống cây trồng Thái Bình mua 329 tấn với giá 7.625 đồng/kg, cao hơn so với lúa thịt tại thời điểm là 1.625 đồng/ kg, lợi nhuận trên 534 triệu đồng.

Tin, ảnh: XUÂN THỨC
 Báo Bình Định