(Dân Việt) Với khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, dễ thâm canh, nhưng giống lúa TBR 225 của Tập đoàn ThaiBinh Seed lại cho năng suất vượt trội và ước đạt 76 tạ/ha, khiến nông dân ở Vạn Ninh (Khánh Hòa) rất phấn khởi.

Ngày 2.5.2019, Tập Đoàn ThaiBinh Seed phối hợp với Phòng Kinh Tế huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) tổ chức hội thảo tham quan, đánh giá mô hình trình diễn giống lúa thuần TBR-1 và giống lúa TBR225.

khanh hoa: lua tbr225 it bi sau benh, de cham, nang suat 76 ta/ha hinh anh 1

Giống lúa TBR225 có thời gian sinh trưởng từ 100-105 ngày, dạng hình đẹp, chống chịu sâu bệnh tốt, cứng cây, chống đổ ngã, dễ thâm canh.

Ông Phạm Hữu Huế - Phó Giám đốc Chi nhánh miền Trung - Tây Nguyên (Thuộc Tập đoàn ThaiBinh Seed) cho biết, vụ Đông xuân 2018 - 2019, đơn vị đã liên kết với ngành nông nghiệp huyện và bà con nông dân trên địa bàn sản xuất thử nghiệm 1ha giống lúa thuần TBR-1 và giống lúa TBR225 ở huyện Vạn Ninh. 

Theo đánh giá qua thực tế sản xuất của các hộ tham gia mô hình, cả 2 giống lúa này có thời gian sinh trưởng ngắn ngày, từ 100-105 ngày, dạng hình đẹp, chống chịu sâu bệnh tốt, cứng cây, chống đổ ngã, dễ thâm canh...

Riêng TBR225 năng suất ước đạt 72- 76tạ/ha (khô).

 khanh hoa: lua tbr225 it bi sau benh, de cham, nang suat 76 ta/ha hinh anh 2

Lúa TBR225 có chiều cao cây từ 110-115cm, cứng cây, trỗ bông tập trung, bông to, dài nhiều hạt... và cho năng suất bình quân 72-76 tạ/ha, nếu thâm canh tốt đạt 85-90 tạ/ha.

Theo ông Nguyễn Đình Cẩm - Trưởng trạm Trồng trọt và BVTV huyện Vạn Ninh đánh giá, đây là 2 giống lúa có triển vọng và phù hợp với địa phương.

Vì thế, trong thời gian tới Tập đoàn ThaiBinh Seed cần triển khai thêm nhiều mô hình trình diễn tại nhiều địa phương khác nhau để nhân rộng mô hình. 

 khanh hoa: lua tbr225 it bi sau benh, de cham, nang suat 76 ta/ha hinh anh 3

Hai giống lúa thuần TBR-1 và giống lúa TBR225 được sản xuất thử nghiệm tại Vạn Ninh khá được mùa nên bà con nông dân phấn khởi.

Phát biểu trước hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Ý - Trưởng phòng Kinh tế huyện Vạn Ninh chia sẻ, 2 bộ giống của tập đoàn ThaiBinh Seed có triển vọng, sinh trưởng, phát triển tốt, phù hợp với điều kiện và khí hậu ở Khánh Hòa.

“Trong thời gian tới Phòng Kinh tế sẽ tham mưu với UBND huyện quy hoạch vùng sản xuất với quy mô từ 10ha trở lên, sản xuất chuyên một giống lúa và có chính sách hỗ trợ cho bà con nông dân để mang lại hiệu quả kinh tế cho địa phương.

Đề nghị Công ty tiếp tục chuyển giao thêm nhiều giống lúa mới năng suất và gạo chất lượng cho địa phương…”  - ông Nguyễn Ngọc Ý đề nghị.

 khanh hoa: lua tbr225 it bi sau benh, de cham, nang suat 76 ta/ha hinh anh 4

Với tính năng kháng bệnh tốt và cho năng suất cao, ngành nông nghiệp huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) đề nghị Công ty tiếp tục nhân rộng thêm nhiều mô hình sản xuất.

Được biết, giống lúa TBR225 là giống thuần do Thaibinh Seed lai tạo, được công nhận giống quốc gia năm 2015.

Đây là giống cảm ôn, ngắn ngày, thích ứng rộng, đẻ nhánh khỏe, chịu thâm canh.

Ở miền Bắc, thời gian sinh trưởng của giống này từ 105-110 ngày, còn từ Đà Nẵng trở vào phía Nam có thời gian sinh trưởng bình quân từ 100–105 ngày.

Lúa TBR225 có chiều cao cây từ 110-115cm, cứng cây, trỗ bông tập trung, bông to, dài nhiều hạt...

Năng suất bình quân 70-75 tạ/ha, nếu thâm canh tốt đạt 85-90 tạ/ha.