Để chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, thay thế các giống lúa năng suất, chất lượng thấp bằng các giống lúa năng suất và chất lượng cao, vụ mùa 2016, với sự hỗ trợ về giống của Tổng Công ty giống cây trồng Thái Bình, UBND tỉnh Quảng Ninh quyết định thực hiện mô hình sản xuất giống lúa TBR 225 với quy mô 20 ha tại huyện Tiên Yên và Hải Hà.

Mô hình trồng giống lúa TBR 225 tại Thôn Thượng – Đồng Rui – Tiên Yên

Giống lúa TBR 225 là giống lúa thuần bản quyền của Tổng Công ty giống cây trồng Thái Bình, được  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận là giống Quốc gia năm 2015. Các đặc điểm nội trội của giống là có thời gian sinh trưởng ở vụ Mùa 100 - 105 ngày; đẻ nhánh khá, lá đứng, cứng cây, trỗ bông tập trung, bông to dài; thích ứng rộng, khả năng chống chịu với điều kiện ngoại cảnh và sâu bệnh khá tốt; Năng suất trung bình đạt từ 70-75 tạ/ha, thâm canh tốt có thể đạt 85-90 tạ/ha; Cơm dẻo, thơm, ngon.

Được sự phân công của Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Trồng trọt và BVTV phối hợp với Tổng Công ty giống cây trồng Thái Bình và các địa phương thực hiện hai mô hình sản xuất giống TBR 225 có tổng diện tích là 20 ha. Trong đó, huyện Tiên Yên bố trí tại Thôn Thượng và thôn Trung, xã Đồng Rui với 90 hộ tham gia; huyện Hải Hà bố trí tại Thôn 2 và thôn 5, xã Quảng Long với 50 hộ tham gia.

 Ngày 29/8, Chi cục Trồng trọt và BVTV đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật nông nghiệp các huyện Tiên Yên và Hải Hà kiểm tra tình hình sinh trưởng, phát triển và dịch hại trên lúa tại các mô hình. Kết quả kiểm tra cho thấy hiện tại cây lúa đang sinh trưởng ở giai đoạn đứng cái - đòng non, mỗi khóm có 8 – 9 dảnh, cây cứng. Một số đối tượng dịch hại như sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu - RLT, sâu đục thân hai chấm, bệnh khô vằn… gây hại với mức độ thấp. Cán bộ kỹ thuật đã lưu ý bà con phải thường xuyên thăm đồng, theo dõi tình hình sinh trưởng của cây lúa và diễn biến gây hại của dịch hại từ nay đến cuối vụ để có biện pháp kỹ thuật tác động kịp thời, đặc biệt khuyến cáo chỉ sử dụng biện pháp hóa học khi mật độ và tỷ lệ dịch hại cao trên ngưỡng phòng trừ nhằm đạt một vụ mùa thắng lợi.

 
Nguyễn Thị Thu Hà (Chi cục TT&BVTV)