Nhằm động viên, khích lệ kịp thời các em học sinh có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện, ngày 28/08/2016, ThaiBinh Seed đã tổ chức lễ tuyên dương các cháu là con CBCNV Công ty đã đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2015 - 2016. 

IMG_0139.JPGIMG_0094.JPG

IMG_0134.JPG

IMG_9970.JPG