Nhiều năm qua, liên kết sản xuất lúa giống giữa xã Đông Quý (Tiền Hải) với Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed đã đem lại cho nông dân giá trị kinh tế cao và giúp doanh nghiệp mở rộng vùng sản xuất giống, bảo đảm nguồn cung ứng lúa giống ổn định cho thị trường trong và ngoài tỉnh.

Nông dân xã Đông Quý (Tiền Hải) tập trung thu hoạch lúa xuân

Cũng như bà con nông dân thôn Hải Nhuận khi được tham gia vào mô hình cấy lúa giống với Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed, ông Tạ Loan Chiến đã thực hiện đúng quy trình hướng dẫn của cán bộ chuyên môn công ty từ khâu gieo mạ, chăm sóc, khử lẫn, thu hoạch nhằm bảo đảm chất lượng lúa giống theo yêu cầu đề ra. Đến thời điểm này, gia đình ông Chiến đã thu hoạch gần xong diện tích 6 mẫu lúa xuân, ước năng suất lúa đạt trên 1,8 tạ/sào. 

Ông Chiến chia sẻ: Thực hiện liên kết chuỗi trong sản xuất lúa, nông dân xã Đông Quý chúng tôi không còn lo “bí” đầu ra sản phẩm, thu nhập tăng cao nên hầu hết bà con đều duy trì diện tích sản xuất cấy lúa giống và thực hiện đúng cam kết. Vụ xuân năm nay được mùa người dân rất phấn khởi, bà con trong thôn động viên nhau tích cực thu hoạch lúa xuân bảo đảm thời gian thu mua thóc giống của Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed đề ra. Theo ước tính, diện tích lúa xuân của gia đình cho thu nhập trên 100 triệu đồng. 

Còn đối với ông Hà Văn Túy, những năm qua việc bán lúa giống cho Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed  tương đối ổn định với giá trị cao hơn lúa thường từ 1,3 lần tại thời điểm thu mua nên khi tham gia cấy lúa giống ông Túy không chỉ có lợi về mặt kinh tế mà còn được sử dụng lúa giống gốc chất lượng tốt để sản xuất ra giống canh tác có khả năng kháng bệnh cao.

Ông Nguyễn Xuân Hưng, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Đông Quý cho biết: Diện tích lúa vụ xuân năm nay của xã Đông Quý đạt trên 287ha, trong đó cấy lúa giống cho Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed khoảng 170ha chủ yếu là giống lúa Bắc thơm số 7, N97. Hơn 20 năm qua, việc liên kết sản xuất lúa giống ở xã Đông Quý với Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed là hướng đi đúng trong sản xuất nông nghiệp theo liên kết “4 nhà” mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân, đồng thời giúp doanh nghiệp cung ứng một số lượng lớn lúa giống đạt chất lượng cao cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed thực hiện tốt những cam kết với bà con nông dân thu mua hết sản lượng lúa giống, hỗ trợ kỹ thuật khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh, nhằm ổn định thu nhập cho người dân khi tham gia sản xuất lúa giống. Hàng năm Công ty cử cán bộ chuyên môn phối hợp với HTX mở khoảng 12 lớp tập huấn KHKT về chăm sóc, BVTV để nông dân từng bước nâng cao kiến thức với quy trình sản xuất lúa giống. Để đáp ứng chất lượng lúa giống HTX cũng đã xây nhà kho rộng 199 m2, kinh phí trên 520 triệu đồng để bảo quản thóc giống khi thu mua. 

Sự hợp tác sản xuất lúa giống giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed với bà con nông dân địa phương đã trở thành mối liên kết ổn định trong nhiều năm qua, đem lại nhiều lợi ích cho các bên tham gia, nhất là đối với người nông dân trực tiếp sản xuất. Để duy trì mối liên kết sản xuất, thực hiện chỉ đạo của UBND xã, HTX đã thực hiện tốt các khâu dịch vụ như: cung ứng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thủy lợi, giống... Đồng thời, Ban Quản trị HTX tập trung lãnh đạo để tổ chức điều hành sản xuất, hoạt động kinh doanh dịch vụ hiệu quả, thích nghi với cơ chế thị trường, tạo sự liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao cho xã viên. Vụ xuân năm nay, theo đánh giá của ngành chuyên môn diện tích cấy lúa giống tăng, năng suất lúa cao hơn so vụ trước. Giá trị kinh tế bán thóc giống của nông dân xã Đông Quý cho Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed  ước đạt khoảng trên 5 tỷ đồng.

Mạnh Thắng
Bản quyền thuộc báo Thái Bìn