Vụ ĐX 2016 - 2017, TCty Giống cây trồng Thái Bình (Thaibinh Seed) phối hợp với Trạm Khuyến nông huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk triển khai 4 điểm trình diễn giống lúa BC15, TBR225 tại xã Ya Tờ Mốt.
 

10-22-50_img_1119.jpg

Giống lúa TBR225 của Thaibinh Seed có năng suất vượt trội tại Ea Súp

Theo đánh giá của Trạm Khuyến nông Ea Súp, mặc dù trồng lần đầu nhưng các giống lúa của Thaibinh Seed có nhiều ưu điểm vượt trội các giống cũ như ML48 và một số giống khác trên địa bàn huyện.

Trong điều kiện thời tiết vụ ĐX 2016 - 2017 tại xã Ya Tờ Mốt có nhiều bất thuận nhưng giống lúa TBR225, BC15 vẫn sinh trưởng tốt, chiều cao cây trung bình 90cm, sinh trưởng khỏe hơn ML48; đẻ nhánh sớm, chỉ sau gieo sạ 17 ngày; trổ sớm và trổ tập trung, chỉ sau gieo 70 ngày lúa bắt đầu trổ, chỉ trong vòng 5 ngày lúa trổ hoàn toàn. Thời gian sinh trưởng trung ngắn ngày, từ khi gieo đến khi thu hoạch chỉ 100 ngày.

Giống lúa BC15 và TBR225 ít xuất hiện các đối tượng sâu bệnh hại nặng nào trong khi đó giống lúa đối chứng xuất hiện bệnh vàng lá, khô vằn, rầy nâu và đạo ôn. TBR225 và BC15 cứng cây nên khả năng chống đổ rất tốt. Các giống lúa của Thaibinh Seed đẻ khỏe, số dảnh hữu hiệu cao, đạt 339 bông/m2; bông dài 25 cm; số hạt chắc/bông nhiều, trung bình 190 hạt/bông, vượt trội các giống ML48 (35 hạt/bông); năng suất thực thu đạt 75 tạ/ha.

Lua BC15 va TBR225 chinh phuc Tay Nguyen - Anh 2

Mô hình trình diễn giống lúa BC15
 

Nongnghiep.vn