luc-si-tbr-1.jpg

luc-si-tbr-1_2-(2).jpg

Giống lúa TBR-1 được nông dân huyện Vạn Ninh tấm tắc khen vì có nhiều ưu điểm vượt trội.
luc-si-tbr-1-(3).jpg

luc-si-tbr-1-(4).jpg
 
Ông Nguyễn Đình Cẩm, Trạm trưởng Trạm Trồng trọt - BVTV huyện Vạn Ninh xác nhận, qua kiểm tra đồng ruộng cho thấy giống lúa TBR-1 có tỷ lệ bệnh thấp hơn so với các giống địa phương, bởi được sản xuất bằng giống xác nhận. Trong khi tập quán lâu nay bà con lấy lúa thịt để sản xuất, cho năng suất, chất lượng thấp.


...