Sáng ngày 23/1, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức lễ phát động thi đua trong cán bộ, công nhân viên chức lao động. Đồng chí Nguyễn Hữu Rong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tới dự.

cac-don-vi.jpg
Các đơn vị trong ngành ký kết giao ước thi đua năm 2015.

Năm 2015, cán bộ, công nhân viên chức lao động ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phấn đấu tổng giá trị sản xuất đạt trên 23.000 tỷ đồng, tăng 3,3% so với năm 2014. Để đạt được mục tiêu đề ra, ngành tập trung đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ các giải pháp tái cơ cấu. Phát triển nông, lâm, thủy sản, theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Nâng cao chất lượng cải cách hành chính. Tiếp tục thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tổ chức tuyên truyên, vận động cán bộ, công nhân viên chức lao động thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Thi đua liên kết phục vụ sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn”. Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Vận động cán bộ, công nhân, viên chức lao động tích cực tham gia ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp.

Sau lễ phát động, các đại biểu đến thăm nhà điều hành và tham dự lễ khởi động dây chuyền sản xuất của Nhà máy chế biến hạt giống thuộc Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình.

Theo Mai Thư - Báo Thái Bình