Giong-lua-bc15-khang-đao-on-(1).jpg

Thu-truong-Le-Quoc-Doanh-(thu-hai-tu-phai-sang)-tham-Vien-nghien-cuu-cay-trong-cua-ThaiBinh-Seed.jpg
Thứ trưởng Lê Quốc Doanh (thứ hai từ phải sang) thăm Viện nghiên cứu cây trồng của ThaiBinh Seed.

Giong-lua-bc15-khang-đao-on-2.jpg
Nguồn
https://nongnghiep.vn/nghien-cuu-thanh-cong-giong-lua-bc15-khang-dao-on-post241630.html