Vụ Đông Xuân 2019-2020, nhiều hộ nông dân tại miền Trung rất phấn khởi khi tham gia sản xuất giống lúa BC15 mới, có chuyển gen kháng đạo ôn của Chi nhánh miền Trung – Tây Nguyên (thuộc Công ty CP Tập đoàn Thái Bình Seed). Thực tế cho thấy giống lúa này không chỉ kháng trừ sâu bệnh rất tốt mà còn được mùa lớn.
 
giong-lua-bc15-khang-dao-on-(9).jpg

nong-dan-mien-trung-boi-thu-voi-giong-lua-bc15-(1).jpg

Vụ Đông Xuân 2019 – 2020, công ty đã liên kết với Hợp tác xã các tỉnh tổ chức sản xuất 560ha giống lúa BC15 mới, có chuyển gen kháng đạo ôn tại khu vực Nam Trung Bộ. Ảnh: CTV.

giong-lua-bc15-khang-dao-on-(10).jpg

.nong-dan-mien-trung-boi-thu-voi-giong-lua-bc15-(2).jpg

Năng suất bình quân giống lúa bc15 ước đạt 80 tạ/ha, thậm chí có nhiều nơi đạt trên 80 tạ/ha. Ảnh: CTV.

giong-lua-bc15-khang-dao-on-(11).jpg
 
nong-dan-mien-trung-boi-thu-voi-giong-lua-bc15-(3).jpg

Nông dân rất phấn khởi khi trồng giống lúa BC15  mới, có chuyển gen kháng đạo ôn phát triển khá tốt, không có sâu bệnh. Ảnh: CTV.

giong-lua-bc15-khang-dao-on-(13).jpg
 
nong-dan-mien-trung-boi-thu-voi-giong-lua-bc15-(4).jpg

giong-lua-bc15-khang-dao-on-(15).jpg

giong-lua-bc15-khang-dao-on-(16).jpg
.
giong-lua-bc15-khang-dao-on-(17).jpg
nong-dan-mien-trung-boi-thu-voi-giong-lua-bc15-(8).jpg


giong-lua-bc15-khang-dao-on-(14).jpg
Xem thêm thông tin sản phẩm giống lúa BC15 mới:
https://thaibinhseed.com.vn/vi-vn/san-pham/giong-lua/giong-lua-bc15-khang-%C4%91ao-on.aspx