Trong 2 ngày 17 và 18.4, bà con nông dân thôn Định Thiện Đông, xã Phước Quang, Tuy Phước đã bán cho Công ty Cổ phần Giống cây trồng Thái Bình hơn 200 tấn thóc giống TBR-225, với giá 7.875 đồng/ký, cao hơn gần 1.600 đồng/ký so với giá lúa thị trường hiện nay. Như vậy nông dân thu lãi cao hơn thóc thịt 300 triệu đồng.
viewimage-(1).jpg

Được biết giống lúa TBR-225, được 284 hộ nông dân ở thôn này đưa vào sản xuất  mô hình cánh đồng mẫu lớn trong vụ sản xuất Đông Xuân 2015-2016 với diện tích 45 ha, năng suất bình quân đạt trên 75 tạ /ha, cao hơn năng suất bình quân chung từ 5 đến 8 tạ /ha.

Thanh Nghiêm 
Báo Bình Định