Không những kế thừa những ưu điểm vượt trội trước đó, giống BC15 mới chuyển gen kháng đạo ôn của Tập đoàn ThaiBinhSeed còn tạo ra điểm nhấn khác biệt 
giong_lua_BC15_co_gen_khang_dao_on

Giống lúa BC15 có gen kháng đạo ôn khoe sắc trên đất đồng Diễn Thái. Ảnh: Việt Khánh.

giong-lua-bc15-khang-dao-on-(1).jpg
Năng suất, chất lượng thực sự vượt trội. Ảnh: Việt Khánh.

Năng suất, chất lượng giống lúa BC15 kháng đạo ôn thực sự vượt trội. Ảnh: Việt Khánh.

giong-lua-bc15-khang-dao-on-(61).jpg

Dù mới thử nghiệm nhưng BC 15 gen kháng đạo ôn đã chinh phục được số đông nông dân. Ảnh: Việt Khánh.

Dù mới thử nghiệm nhưng giống lúa BC15 có gen kháng đạo ôn đã chinh phục được số đông nông dân. Ảnh: Việt Khánh.

giong-lua-bc15-khang-dao-on-(611).jpg

Nguồn: Báo Nông nghiệp Việt Nam